top of page
Rytmekort

Hvor Ord slipper, taler Tonerne.

H.C. Andersen (1847, Billedbog uden Billeder) 

MUSIK FOR MANGE ØRER

Hørelære og musikteori for større hold

Pernille Bøge

OM MATERIALET

Artikler og anmeldelser

"Banebrydende og gennemarbejdet godt og meget praktisk anvendeligt undervisningsmateriale i musikteori og hørelære for folkeskole, gymnasium og musikskole" - Enevoldsen, Musiklæreren, 2021

"Uanset om man har begynder-elever eller elever på højt niveau, er her noget at komme efter – og det er sjovt! På en fantasifuld og legende måde har de formået at samle alle de gode ideer - og flere til - jeg er stødt på i mit mangeårige musiklærerliv." - Enevoldsen, Musiklæreren, 2021

"Materialet er lækkert udført og giver sådan en som mig lyst til at gå i gang med at spille og lave teoriopgaver med det samme - også selvom det er et stort og omfattende materiale." - Skovmark, Folkeskolen, 18. marts 2021

Musik for mange ører er et lærebogssystem udarbejdet til undervisning i hørelære og musikteori på hold op til klassestørrelse.

 

Der lægges op til læring gennem skabende fællesskaber og gennem leg og spil. Det intellektuelle og det praksisorienterede er integreret i de 102 øvelser, som beskrives i lærerbogen og for de flestes vedkommende illustreres af instruksionsvideoer. Med til lærerbogen hører tre arbejdshæfter med hver deres sværhedsgrad, der ligeledes er lagt an på skabende samarbejde, spil og lege. Arbejdshæfterne kommer omkring alle de mange parametrer, der hører til at forstå musikkens sprog.

Målgruppen strækker sig fra musikskoler over folkeskolens valgfag til gymnasieundervisning i musik, ligesom materialet er velegnet til arbejdet med hørelære og musikteori i korundervisning.

Skærmbillede 2021-05-02 kl. 09.03.49.png
Skærmbillede 2021-05-02 kl. 09.13.12.png
MusikForMangeOerer-logo-roed03B.png
MusikForMangeOerer-logo-roed03B.png
MusikForMangeOerer-logo-roed03B.png
Hørelæreundervisning
Musikteori musikskole og folkeskole

Lærerbogen

Solmisation leg
Solmisation spil
Funktionsharmonik spil

Lærerbogen er et opslagsværk med 102 praktiske øvelser til undervisning i hørelære og musikteori på hold op til klassestørrelse.

Øvelserne er inddelt i tre afsnit - Rytme, Melodi og Harmonik, ligesom der er øvelser, der går på tværs af kategorierne og øvelser, der kan laves udendørs. Størstedelen af øvelserne er illustreret med en video, der kort viser øvelsen i praksis. 

Der lægges op til læring gennem skabende fællesskaber og gennem leg og spil. Det intellektuelle og det praksisorienterede er integreret i de 102 øvelser.

Når du køber lærerbogen får du samtidig de tre arbejdshæfter, da øvelserne i lærerbogen og opgaverne i arbejdshæfterne hører sammen. 

Pris: 380kr

Medlemmer af Musiklærerforeningen og Dansk Sang Mix-abonnenter: 190kr

Clara Smedegaard
Hanna Rose Jørgensen

Arbejdshæfte 1   

Modalharmonik spil

Målgruppe: Begyndere - fx musikskoler, folkeskolens musikundervisning (3.-6.kl) og korundervisning.

 

Opgaver til arbejdet med: 

 • Nodeværdier - navn og varighed

 • Rytmelæsning

 • Taktarter, taktering og taktslag

 • Tohåndsrytmer

 • Rytmegitter - 8.-delsunderdeling

 • Rytmesprog

 • Rytmediktat

 • Rytmebanko

 • Talekor

 • Stomp

 • Solmisation

 • Fra solfa til noder

 • Solfakomposition

 • Tonenavne i g-nøgle med og uden fortegn

 • Noderebus

 • Trinforståelse - store og små trin 

 • Dur og molskalaen 

 • Intervaller - uden fortegn

 • Melodibanko

 • Trindiktat og Melodidiktat 

 • Forfat en tekst

 • Treklange

 • Akkordbanko (med klaviatur)

 • Klaverets toner

 

Alle opgaver er udførligt beskrevet og nogle er suppleret af infobobler med den teori, der ligger til grund for opgaven. Bagerst i hæftet er en Værktøjskasse med oversigter over den musikteori, der anvendes i opgaverne. 

 

Til arbejdshæftet hører en Legekasse – spillekort som eleverne selv skal klippe ud og samle i den medfølgende plastiklomme. Spillene står beskrevet i slutningen af hvert afsnit i arbejdshæftet, så eleverne kan spille spillene uden instruksion fra deres lærer.

Legekassen indeholder: 

 • Nodeværdikort

 • Rytmebrikker

 • Rytmekort

 • Dynamikkort

 • Tonekort uden fortegn

 • Solfakort

 • Intervalkort - store og små sekunder og tertser uden fortegn

 • Stort rytmegitter - 8.-delsunderdeling

 • Stort nodesystem med g-nøgle

 • Stort klaviatur

 • Solfatreklange

 • Plastiklomme til opbevaring af kortene

Pris: 120kr

Medlemmer af Musiklærerforeningen og Dansk Sang Mix-abonnenter: 60kr

MusikForMangeOerer-logo-roed03B.png
Do Re Mi Fa So La Ti
Hørelære kor og musikskole
Musikteori og hørelære gymnasium

Arbejdshæfte 2

Harmonisk analyse spil

Målgruppe: Let øvede - fx musikskoler, musik som valgfag i folkeskolen (7.-9.kl), musikefterskoler og korundervisning.

Opgaver til arbejdet med: 

 • Nodeværdier - navn og varighed

 • Rytmelæsning

 • Taktarter, taktering og taktslag

 • Tohåndsrytmer

 • Rytmegitter - (8.- og 16.-dels underdeling)

 • Rytmediktat 

 • Rytmebanko

 • Groove

 • Stomp

 • Tonenavne i g-nøgle og f-nøgle

 • Trinforståelse

 • Skalaer - dur, mol, kromatisk, heltone, pentaton

 • Intervaller - uden fortegn  og inklusiv store og små intervaller

 • Melodibanko

 • Trindiktat og Melodidiktat 

 • Forfat en tekst

 • Tonearter i dur og mol

 • Kvintcirklen

 • Treklange - uden fortegn

 • Akkordbanko - med becifringer

 • Funktionsharmonik - Tonika, dominant, subdominant

 • Klaverets toner

 

Alle opgaver er udførligt beskrevet og nogle er suppleret af infobobler med den teori, der ligger til grund for opgaven.

 

Til arbejdshæftet hører en Legekasse – spillekort som eleverne selv skal klippe ud og samle i den medfølgende plastiklomme. Spillene står beskrevet i slutningen af hvert afsnit i arbejdshæftet.

Legekassen indeholder: 

 • Nodeværdikort

 • Rytmebrikker

 • Rytmekort

 • Dynamikkort

 • Tonekort med og uden fortegn

 • Solfakort

 • Intervalkort - store og små sekunder og tertser med fortegn
 • Akkordkort uden omvendinger
 • Stort rytmegitter - 8.-delsunderdeling

 • Stort nodesystem med g-nøgle

 • Stort klaviatur

 • Stor kvintcirkel

 • Plastiklomme til opbevaring af kortene

Pris: 120kr

Medlemmer af Musiklærerforeningen og Dansk Sang Mix-abonnenter: 60kr

Arbejdshæfte 3   

Harmonisk analyse leg

Målgruppe: Øvede - fx musikskoler, gymnasieundervisning, lærerseminarier og trænede korsangere.

Opgaver til arbejdet med: 

 • Nodeværdier - navn og varighed

 • Rytmelæsning

 • Betoning i musikken - optakt/fuldtakt

 • Taktarter, taktering og taktslag

 • Tohåndsrytmer

 • Rytmegitter (8.- og 16.-dels underdeling)

 • Rytmediktat 

 • Rytmebanko

 • Talekor

 • Rytmerondo

 • Tonenavne i g-nøgle og f-nøgle

 • Noderebus

 • Trinforståelse og analyse

 • Skalaer - dur, mol (ren, harmonisk, melodisk), pentaton og de modale skalaer

 • Intervaller - med fortegn  og inklusiv store og små intervaller

 • 12 tone komposition - atonal musik

 • Melodidiktat 

 • Tonearter i dur og mol

 • Kvintcirklen

 • Treklange - med fortegn

 • Omvendinger

 • Akkordbanko - med becifringer og omvendinger

 • Funktionsharmonik - Tonika, dominant, subdominant, parallelfunktioner m.m.

 • Klaverets toner

 

Alle opgaver er udførligt beskrevet og nogle er suppleret af infobobler med den teori, der ligger til grund for opgaven.

 

Til arbejdshæftet hører en Legekasse – spillekort som eleverne selv skal klippe ud og samle i den medfølgende plastiklomme. Spillene står beskrevet i slutningen af hvert afsnit i arbejdshæftet.

Legekassen indeholder: 

 • Nodeværdikort

 • Rytmebrikker

 • Rytmekort

 • Dynamikkort

 • Tonekort med og uden fortegn

 • Rytmegitter med 8.-dels underdeling

 • Rytmegitter med 16.-dels underdeling

 • Intervalkort - store og små sekunder, tertser, sekster og septimer med fortegn
 • Akkordkort med omvendinger
 • Kadencekort
 • Trinkort til trinanalyse
 • Funktionskort til funktionsharmonisk analyse
 • Stort rytmegitter - 8.-delsunderdeling

 • Stort nodesystem med g-nøgle

 • Stort klaviatur

 • Stor kvintcirkel

 • Plastiklomme til opbevaring af kortene

Pris: 120kr

Medlemmer af Musiklærerforeningen og Dansk Sang Mix-abonnenter: 60kr

MusikForMangeOerer_web-bg_3000x3000px_ro

GALLERI

MusikForMangeOerer-logo-roed03.png
MusikForMangeOerer_web-bg_3000x3000px_ro

KONTAKT

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til materialet eller ønsker at booke et kursus for studerende eller lærere. 

Hanna Rose Jørgensen

hj@sag.dk

25621886

Clara Smedegaard

cs@sag.dk 

Pernille Bøge

pb@sag.dk

SKRIV TIL OS
MusikForMangeOerer-logo-blaa03B.png

Tak for din indsendelse!

bottom of page